10/02/2021

Tokenomics là gì và nó có thể vực dậy nền kinh tế như thế nào?

Token hóa kết hợp doanh nghiệp của bạn với công nghệ blockchain và phát hành mã thông báo giao dịch của riêng bạn về cơ bản giống như cổ phiếu. Bằng cách kết nối với một chuỗi khối, bạn có …

10/02/2021

Token hóa là gì

Tokenization là một trong những ý nghĩa thú vị nhất của công nghệ blockchain.Quá trình này hứa hẹn sẽ biến đổi xã hội theo hướng vật chất hóa và thương mại hóa, nơi mọi người có thể tận hưởng và …

10/02/2021

Tại sao mã hóa

Theo ước tính gần đây, giá trị hiện tại của tất cả tài sản trong thế giới thực là khoảng 256 nghìn tỷ đô la.Mặc dù con số giảm dần này là tương đối ổn định, nhưng tất cả các …

10/02/2021

Ưu điểm của mã hóa – tokenization

Tokenization là một trong những hệ quả thú vị nhất của công nghệ blockchain.Quá trình này hứa hẹn sẽ biến đổi xã hội theo hướng vật chất hóa và thương mại hóa, nơi mọi người có thể tận hưởng và …